Розміщення акцій

Боргове фінансування Розміщення акцій Злиття та поглинання Стратегічний консалтинг

Компанія АРТА має великий досвід у залученні акціонерного капіталу для своїх клієнтів. Ми надаємо послуги з організації транзакцій на первинному ринку, їх структуризації, маркетинговій підтримці та розміщення цінних паперів.

Одним з ключових напрямків діяльності компанії є залучення фінансування за допомогою приватного або публічного розміщення, при цьому серед наших клієнтів є компанії як першого ешелону, так і більш дрібні приватні підприємства.

Приватне розміщення

Приватне розміщення є прямим продажем пакету акцій (як правило не більше 50%) обмеженому колу фінансових інверторів. Шляхом приватного розміщення залучається менш значний об’єм фінансування порівняно з IPO, однак, при цьому витрати на розміщення, як і тривалість самого процесу, є значно нижчими. Приватне розміщення також гарантує вдале проведення IPO в майбутньому.

Первинне розміщення акцій (IPO)

Поняття IPO (від англ. Initial Public Offering – первинне розміщення акцій) означає розміщення акцій компанії (зазвичай більше 5%) на фондовому ринку серед необмеженого кола інвесторів. IPO допомагає залучити значне фінансування шляхом продажу акцій підприємства за максимально високою ціною. Окрім цього, IPO надає інвесторам значну гнучкість у прийнятті інвестиційного рішення завдяки ліквідності акцій, підвищуючи цим довіру з боку інвесторів. IPO також допомагає в створенні позитивної публічної історії компанії, що випускає акції, таким чином сприяючи зменшенню вартості залучених у подальшому боргових коштів.

Під час підготовки та проведення розміщення акцій, АРТА надає своїм клієнтам наступні послуги:

  • Проведення операційного і фінансового due diligence, визначення індикативної вартості бізнесу клієнта
  • Підготовка інвестиційного пакету документів, який включає інформаційний та інвестиційний меморандум, проспект емісії, презентації і т.д.
  • Аналіз потенційного попиту, розробка структури розміщення, визначення ціни
  • Розробка маркетингової стратегії розміщення
  • Координація PR-діяльності, пов’язаної з проведенням угоди, підготовка офіційного повідомлення про проведення продажу акцій, організація roadshow – презентації випуску акцій (під час приватного розміщення)
  • Регистрація випуску, розміщення акцій
  • Маркетингова підтримка після розміщення (при IPO)

Отримати більш детальну інформацію з даної послуги Ви можете, зв'язавшись з нашими експертами:

e-mail: corporate.finance@arta.ua
тел.: +380 44 365 35 45
  +380 44 365 35 24
  +380 44 365 35 32