Злиття та поглинання

Боргове фінансування Розміщення акцій Злиття та поглинання Стратегічний консалтинг

Компанія АРТА надає послуги фінансового радника щодо організації та проведення операцій злиття та поглинання (M&A) на стороні як продавця, так і покупця. Значний досвід компанії АРТА в проведенні угод M&A та реструктуризації, а також глибокі експертні знання ринку та міжнародної практики, у т.ч. останніх структурних і фінансових інновацій, забезпечують високий рівень наших послуг в ролі стратегічного фінансового консультанта. Протягом останніх шести років ми розробляємо для наших українських та міжнародних клієнтів унікальні продукти в галузі злиття та поглинання, у створення яких привносять свій внесок також наші фахівці в галузі аналітики, фінансового менеджменту, маркетингу, бухгалтерського обліку, права та економіки.

 • Послуги на боці покупця

  АРТА надає дорадчі послуги на боці покупця при структуруванні , обговоренні її умов, проведенні та закритті транзакції зі стратегічного придбання. Ми безпосередньо залучені у весь процес від початку до кінця: з моменту розробки самої концепції до завершення конкретного проекту. При цьому ми ретельно вивчаємо всі аспекти щодо бізнесу нашого клієнта: його продукт, ринок, на якому він працює, економічний сектор – все це для того, щоб розробити правильну стратегію, спрямовану на досягнення його цілей. Типовий процес на боці покупця містить у собі наступні етапи:

  • Оцінка існуючої бізнес-моделі та ринку
  • Визначення і рекомендації щодо правильної стратегії придбання для максимізації акціонерної вартості
  • Визначення критеріїв для покупки та інвестиційних параметрів
  • Проведення ринкового аналізу для ідентифікації об’єкта придбання
  • Надання повного переліку об’єктів придбання для первинного ознайомлення та визначення пріоритетів
  • Встановлення контактів із пріоритетними кандидатами (на рівні членів правління чи власників), інформування про можливість придбання їх бізнесу та визначення їх зацікавленості
  • Координація первинного етапу переговорів з кожним кандидатом
  • Оцінка справедливої ринкової вартості обраного об’єкту/ів
  • Поміч у проведенні процесу комплексного аналізу діяльності підприємства - due diligence
  • Консультування в переговорних процесах стосовно ціни покупки, структури транзакції та інших важливих аспектів
  • Сприяння найшвидшому успішному завершенню транзакції
  • Поміч при отриманні відповідних дозволів від регулюючих органів
 • Послуги на боці продавця

  АРТА привносить додаткову вартість при наданні послуг услуг на боці продавця, завдяки координації та проведенню ретельно спланованого процесу, що сприяє створенню конкурентного середовища, збільшенню вартості бізнесу та покращенню умов його продажу. Ми структуруємо кожний процес таким чином, щоб він максимально відповіда задачам, що їх поставив клієнт. Типовий процес на боці продавця містить у собі наступні етапи:

  • Обговорення стратегічних цілей
  • Надання консультацій щодо існуючих можливостей і альтернатив, для досягнення поставлених цілей
  • Проведення процесу комплексного аналізу діяльності підприємства (due diligence) для максимально глибокого розуміння бізнесу клієнта
  • Проведення оцінки для визначення діапазону вартості даного бізнесу
  • Визначення та рекомендації щодо необхідного графіку проведення транзакції
  • Оцінка поточної ринкової кон’юнктури та її вплив на процес
  • Написання повного конфіденційного інформаційного меморандуму
  • Оцінка поточної ринкової ситуації та складання повного переліку потенційних покупців
  • Розробка оптимальної стратегії щодо представлення клієнта потенційним покупцям
  • Створення конкурентного середовища при представлення бізнесу клієнта потенційним покупцям
  • Ініціація діалогу з відповідними особами, що приймають рішення щодо придбання бізнесу
  • Менеджментська підтримка при зустрічах із потенційними інвесторами
  • Оцінка пропозицій на предмет їх ціни та умов
  • Визначення елементів, потенційно небезпечних для успішного проведення транзакції, та їх запобігання
  • Аналіз альтернатив та рекомендації щодо проведення транзакції
  • Поміч покупцю при проведенні процесу due diligence
  • Поміч при безпосередньому проведенні транзакції та формальному укладанні договору
  • Закриття транзакції

Для деяких компаній, які активно розвиваються і планують значну реструктуризацію бізнесу із серією подальших стратегічних транзакцій, АРТА пропонує комплексні рішення, що об’єднують наш досвід інвестиційного банкінгу та знання ринку. Вони дозволяють поєднати, структурувати і, таким чином, зробити простішим цей процес. Залучення нашої компанії на ранньому етапі допоможе клієнтам прийняти складні стратегічні рішення і на підставі ретельного вивчення всіх елементів кожної транзакції, правильно спланувати та організувати процес.

Отримати більш детальну інформацію з даної послуги Ви можете, зв'язавшись з нашими експертами:

e-mail: corporate.finance@arta.ua
тел.: +380 44 365 35 45
  +380 44 365 35 24
  +380 44 365 35 32