Новини


30.08.2023

Повідомлення про втрату документів ПВІФНВЗТ «КАМЕРТОН» ТОВ »АРТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ»


30.08.2023

Повідомлення про втрату документів ПВІФНВЗТ «ОКТАВА» ТОВ »АРТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ»


23.12.2022

ПОВІДОМЛЕННЯ про ліквідацію ПАТ ЗНКІФ «АЛЕГРО ФОНД ЗРОСТАННЯ»

Ліквідаційна комісія ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЕГРО ФОНД ЗРОСТАННЯ», код за ЄДРПОУ 35633051, код за ЄДРІСІ 132934 (надалі – ПАТ ЗНКІФ «АЛЕГРО ФОНД ЗРОСТАННЯ», «Фонд») повідомляє, що 22 грудня 2022 року Наглядовою радою Фонду прийняте рішення про припинення Фонду шляхом його ліквідації у зв’язку із закінченням строку діяльності, передбаченого Статутом та Регламентом Фонду. Строк прийняття заяв про задоволення вимог кредиторів починається з наступного робочого дня після опублікування повідомлення про ліквідацію ПАТ ЗНКІФ «АЛЕГРО ФОНД ЗРОСТАННЯ» в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та триває до 07 березня 2023 року.

Порядок проведення розрахунків з учасниками ПАТ ЗНКІФ «АЛЕГРО ФОНД ЗРОСТАННЯ»


25.11.2022

ПОВІДОМЛЕННЯ про ліквідацію ПВІФНВЗТ «АНДАНТЕ»

Ліквідаційна комісія Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «АНДАНТЕ» Товариства з обмеженою відповідальністю «АРТА Управління Активами», код за ЄДРІСІ 2331521, (надалі – ПВІФНВЗТ «АНДАНТЕ», «Фонд») повідомляє, що 23 листопада 2022 року Загальними зборами учасників ТОВ «АРТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ» прийняте рішення про припинення Фонду шляхом ліквідації у зв’язку із закінченням строку діяльності. Строк прийняття заяв про задоволення вимог кредиторів починається з наступного робочого дня після опублікування повідомлення про ліквідацію ПВІФНВЗТ «АНДАНТЕ» ТОВ «АРТА Управління Активами» в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та триває до 06 лютого 2023 року.

Порядок проведення розрахунків з учасниками ПВІФНВЗТ «АНДАНТЕ»


29.07.2021

Порядок проведення розрахунків з учасниками слідуючих фондів


28.07.2021

ПОВІДОМЛЕННЯ про ліквідацію ПАТ ЗНКІФ «АНКОРА ФОНД»

Ліквідаційна комісія ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНКОРА ФОНД», код за ЄДРПОУ 35851734, код за ЄДРІСІ 1321105 (надалі – ПАТ ЗНКІФ «АНКОРА ФОНД», «Фонд») повідомляє, що 28 липня 2021 року Наглядовою радою Фонду прийняте рішення про припинення Фонду шляхом його ліквідації у зв’язку із закінченням строку діяльності, передбаченого Статутом та Регламентом Фонду.


27.07.2021

ПОВІДОМЛЕННЯ про ліквідацію АТ «ЗНВКІФ «АЯКС»

Ліквідаційна комісія АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЯКС», код за ЄДРПОУ 40966880, код за ЄДРІСІ 13300461 (надалі – АТ «ЗНВКІФ «АЯКС», «Фонд») повідомляє, що 27 липня 2021 року одноосібним учасником Фонду ТОВ «УІНГЗ КЕПІТАЛ», код за ЄДРПОУ 40166378, прийняте рішення про дострокове припинення Фонду шляхом його ліквідації у зв’язку із несприятливим інвестиційним кліматом та недоцільністю подальшого існування Фонду.