Новини


29.07.2021

Порядок проведення розрахунків з учасниками слідуючих фондів


28.07.2021

ПОВІДОМЛЕННЯ про ліквідацію ПАТ ЗНКІФ «АНКОРА ФОНД»

Ліквідаційна комісія ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНКОРА ФОНД», код за ЄДРПОУ 35851734, код за ЄДРІСІ 1321105 (надалі – ПАТ ЗНКІФ «АНКОРА ФОНД», «Фонд») повідомляє, що 28 липня 2021 року Наглядовою радою Фонду прийняте рішення про припинення Фонду шляхом його ліквідації у зв’язку із закінченням строку діяльності, передбаченого Статутом та Регламентом Фонду.


27.07.2021

ПОВІДОМЛЕННЯ про ліквідацію АТ «ЗНВКІФ «АЯКС»

Ліквідаційна комісія АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЯКС», код за ЄДРПОУ 40966880, код за ЄДРІСІ 13300461 (надалі – АТ «ЗНВКІФ «АЯКС», «Фонд») повідомляє, що 27 липня 2021 року одноосібним учасником Фонду ТОВ «УІНГЗ КЕПІТАЛ», код за ЄДРПОУ 40166378, прийняте рішення про дострокове припинення Фонду шляхом його ліквідації у зв’язку із несприятливим інвестиційним кліматом та недоцільністю подальшого існування Фонду.