Пенсійні фонди

Відкритий недержавний пенсійний фонд "АРТА"

Фонд було засновано 29 червня 2005 року рішенням ТОВ "АРТА Інвестиційні Партнери". Основною метою створення Фонду є діяльність у сфері недержавного пенсійного забезпечення шляхом накопичення коштів з метою подальшого їх інвестування для отримання доходу на користь учасників Фонду та здійснення пенсійних виплат. Вкладниками фонду можуть бути юридичні або фізичні особи.

Професійний недержавний пенсійний фонд "ШАХТАР"

Заснований у квітні 2009 року професійною спілкою працівників вугільної промисловості України. Основна мета створення Фонду є діяльність у сфері недержавного пенсійного забезпечення шляхом накопичення коштів на користь фізичних осіб (учасників) для подальшого їх інвестування з отриманням доходу на користь учасників та здійснення пенсійних виплат. Вкладниками може бути юридична та фізична особа, яка працює в галузі вугільній промисловості України.