Пенсійні фонди

Корпоративний недержавний пенсійний фонд "ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ"

Фонд було засновано 15 жовтня 2004 року рішенням правління Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" за погодженням з трудовим колективом ДАТ "Чорноморнафтогаз". Основною метою створення Фонду є підвищення соціальної захищеності працівників ДАТ "Чорноморнафтогаз" та працівників підприємств, які приєднаються до Фонду. Вкладником фонду є ДАТ "Чорноморнафтогаз". Статутом Фонду дозволяється участь вкладників - фізичних осіб, у яких встановлені трудові відносини з роботодавцями-платниками Фонду.

Відкритий недержавний пенсійний фонд "АРТА"

Фонд було засновано 29 червня 2005 року рішенням ТОВ "АРТА Інвестиційні Партнери". Основною метою створення Фонду є діяльність у сфері недержавного пенсійного забезпечення шляхом накопичення коштів з метою подальшого їх інвестування для отримання доходу на користь учасників Фонду та здійснення пенсійних виплат. Вкладниками фонду можуть бути юридичні або фізичні особи.

Професійний пенсійний фонд "Пенсійний фонд хіміків України"

Фонд було засновано 25 лютого 2004 року в м. Києві рішенням засновників, до складу яких входили Союз хіміків України і Профспілка працівників хімічної та нафтохімічної галузей промисловості Україн". Основною метою створення фонду є діяльність у сфері недержавного пенсійного забезпечення шляхом накопичення коштів з метою подальшого їх інвестування для отримання доходу на користь учасників Фонду та здійснення пенсійних виплат для працівників хімічної та нафтохімічної галузях. Вкладниками Фонду можуть бути юридичні та фізичні особи, які здійснюють господарську діяльність в хімічній та нафтохімічній галузях.

Відкритий недержавний пенсійний фонд "ФЕМІДА"

Всеукраїнська громадська організація «Судова Асоціація України «Фундація сприяння правосуддю» заснувала фонд у лютому 2009 року. Мета створення Фонду – залучення грошових коштів вкладників, збереження та забезпечення їх приросту шляхом інвестування в економіку України та отримання додаткової недержавної пенсії учасниками Фонду. Вкладниками фонду можуть бути юридичні або фізичні особи.

Професійний недержавний пенсійний фонд "ШАХТАР"

Заснований у квітні 2009 року професійною спілкою працівників вугільної промисловості України. Основна мета створення Фонду є діяльність у сфері недержавного пенсійного забезпечення шляхом накопичення коштів на користь фізичних осіб (учасників) для подальшого їх інвестування з отриманням доходу на користь учасників та здійснення пенсійних виплат. Вкладниками може бути юридична та фізична особа, яка працює в галузі вугільній промисловості України.

Корпоративний недержавний пенсійний фонд "ПОШТОВИК"

Фонд було засновано у 2007 році рішенням правління державного підприємства поштового з’язку «Укрпошта» за погодженням з трудовим коллективом даного підприємства. Основною метою створення Фонду є підвищення соціальної захищеності працівників ДП "УКРПОШТА" та працівників підприємств, які приєднаються до Фонду. Вкладником фонду є ДП " УКРПОШТА". Статутом Фонду дозволяється участь вкладників - фізичних осіб, у яких встановлені трудові відносини з роботодавцями-платниками Фонду.