Прес-релізи

Прес-релізи Публікації

Порядок денний Загальних зборів ТОВ «АРТА ЦІННІ ПАПЕРИ»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«АРТА ЦІННІ ПАПЕРИ»

(Код ЄДРПОУ 32709075)

01001, м. Київ, провулок Музейний, 4. тел./факс: +38-044-365-35-45;+38-044-365-35-40

Вих. № 178/02-17

Від 22.02.2017 року

Учаснику ТОВ «АРТА ЦІННІ ПАПЕРИ»

Громадянину України Бланку М.І.

м. Київ, вул. Щусєва,36, кв. 113

ЛИСТ

    ТОВ «АРТА ЦІННІ ПАПЕРИ» (надалі – Товариство), в особі генерального директора Цимбала Андрія Георгійовича, який діє на підставі Статуту, повідомляє Вас про проведення Загальних зборів Товариства 27 березня 2017 року з 14-00 години за адресою (місце проведення) м. Київ, провулок Музейний,4,5-поверх,офіс 25. Реєстрація учасників та їх представників для участі в чергових зборах Товариства відбудеться 27 березня 2017 року з 13-00 години до 13-30 години за адресою (місце проведення) м. Київ, провулок Музейний,4,5-поверх,офіс 25.

Порядок денний Загальних зборів Товариства 27 березня 2017 року

1.    Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів учасників Товариства.

2.    Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків учасників Товариства. 

3.    Про вихід Учасника з Товариства. 

4.    Про прийняття до складу Товариства нових Учасників.

5.    Про внесення змін та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

6.    Призначення відповідальної особи за внесення відомостей про Товариство до Єдиного державного реєстру  юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР).

Генеральний директор

ТОВ «АРТА ЦІННІ ПАПЕРИ»                                                                                                                    Цимбал А.Г.

Дата підписання 22 лютого 2017 року